ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Wysokość składki dla członków BOIA
Podstawą prawną do ustalania wysokości składki członkowskiej przez każdą Okręgową Radę Aptekarską jest art. 29 ust 3 ustawy o izbach aptekarskich mówiący iż "Okręgowa rada aptekarska (...) określa wysokość składki członkowskiej". Niepłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściagnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ustawy o izbach aptekarskich, Dz.U. Nr 9 poz. 108 z 2003r., z późn. zmianami).
Aktualna wysokość składek jest podana w każdym numerze naszego Biuletynu.


Odpowiedzialność za niepłacenie składek
Osoby które nie płacą składek, na podstawie uchwały Rady BOIA nr 66/2006 z dnia 08.11.2006 mogą być skierowane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Wobec osób zalegających z płaceniem składek Rada BOIA może skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (na podstawie art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.