ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Uchwała Nr 6/2005
W załączniku umieszczamy uchwałę nr 6/2005 regulującą zasady przyznawania zapomóg dla farmaceutów oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.