ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie dotyczące leków recepturowych
2012-01-19

Nadal obowiązuje stare rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 24 stycznia 2011 r
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.
Na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej -
opracowanie Pana dr Stanisława Piechuli wyjaśniające ten problem:
=> www.katowice.oia.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.