ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 lipca
2013-06-25

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1lipca 2013 r
==> www.mz.gov.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.