ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym
2014-05-20

Zakład Farmacji Społecznej CM UJ zaprasza magistrów farmacji do udziału w międzynarodowym badaniu naukowym pt. „Wskaźniki oceny jakości opieki farmaceutycznej.” Badanie, którego celem jest ocena poziomu usług farmaceutycznych, jest inicjowane i wspierane przez Radę Europy. Wyniki badania mogą przyczynić się do poprawy praktyki farmaceutycznej.
W ramach badania farmaceuci kwalifikują pacjentów i z każdym przeprowadzają jednorazowy wywiad lekowy, który może zająć ok. 25-30 min. Badanie dotyczy pacjentów po 65 r.ż., którzy stosują 5 lub więcej leków, oraz chorych, którym po raz pierwszy zapisano lek do stosowania przewlekle.
Udział w badaniu farmaceutów i pacjentów jest bezpłatny i w pełni anonimowy.
Szczegółowe informacje o badaniu i formularz zgłoszenia na stronie: =>ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl lub telefonicznie 12 62 05 820.
Zapraszamy do udziału!
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.