ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Komunikat dotyczący stosowania leków zawierających imatynib
2014-05-28

Aktualności, 28 maja 2014
MINISTER ZDROWIA
MZ-PLA-460-18630-77/DJ/14

Pan dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16 00-238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
Doceniając rolę Farmaceutów pracujących w Aptekach Szpitalnych w systemie ochrony zdrowia, przekazuje w załączeniu stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie stosowania leków zawierających imatynib, dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w środowisku Aptekarzy Szpitalnych zawartych w nim informacji.

Z poważaniem
z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU Igor Radziewicz-Winnicki
...........
Stanowisko w załączniku.(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.