ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


NFZ - recepty od 4 pażdziernika
2014-10-10

Ze strony NFZ:

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania recept lekarskich od dnia 4 października 2014 r.

Informujemy, że od 4 października 2014 r. zmieniają się zasady wystawiania recept. Zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie.

Od 4 października 2014 r. lekarz może wystawić:
- receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, na więcej niż 120 dni stosowania;
- receptę na podwójną ilość leku recepturowego;
- do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1239).

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
.............
Tekst rozporządzenia w naszym komunikacie z 25 września 2014r.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.