ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Leki dla zasłużonego krwiodawcy i zasłużonego dawcy przeszczepu - nowelizacja
2014-10-10

w Dzienniku Ustaw z 8 października 2014r poz.1360
została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załącznikach - pochodzące ze strony Internetowego Systemu aktów prawnych - rozporządzenia:

1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.