ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Małopolski Oddz.NFZ - procedury przy zmianie kierownika apteki
2014-11-09

Komunikat Małopolskiego Oddz. Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-11-05
Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne w zakresie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym zmiana kierownika apteki, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informujemy również, iż dopiero po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy tj. m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do MOW NFZ.
............
Cały komunikat => www.nfz-krakow.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.