ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Prezes URPL o Urzędowym Wykazie Produktów Biobójczych
2014-11-09

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie, informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 30 września 2014 r.

Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2014 r., poz. 77) znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/booktabs.html

W załączniku Nr 1do Obwieszczenia znalazły się produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.)

Załącznik nr 2zawiera produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie lub pozwolenie tymczasowe.

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...........
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.