ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Komunikat Śl.NFZ - o weryfikacji komunikatu elektronicznego z aptek
2014-11-18

Ze strony Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 153/2014
dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami art. 45 ust. 7 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oddział Funduszu przeprowadza weryfikację komunikatu elektronicznego przesłanego przez aptekę oraz przygotowuje i przekazuje komunikat zwrotny zawierający wynik wstępnej analizy poprawności danych oraz projekt zbiorczego zestawienia recept
w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania komunikatu z apteki.
.............
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.