ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Informacja o naborze na stanowisko specjalisty
2015-01-27

W załączeniu przesyłam pismo Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dot. naboru na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF.
Szczegóły w załączniku.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.