ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Prezes URPL o zgłaszaniu działań niepożądanych
2015-02-15

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:

Komunikat Prezesa Urzędu z 10 lutego 2015r
w sprawie zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny, po ponad roku od wprowadzenia zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, Urząd Rejestracji uprzejmie przypomina, że obowiązek zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych spoczywa obecnie nie tylko na lekarzach i farmaceutach, ale także na pielęgniarkach, położnych i technikach farmaceutycznych.

Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni.

Pamiętając o poszerzeniu definicji niepożądanego działania leku należy zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

Nadzorem objęte są wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, a więc leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wyłącznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.

Zdajemy sobie sprawę, że informacja o zmianach w prawie nie dotarła jeszcze do wszystkich.

Mając na celu podniesienie świadomości pacjentów i grup zawodowych zobowiązanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepożądanych działań
leków Urząd Rejestracji przygotował kolejny krótki film przypominający podstawowe informacje na ten temat.
Można go obejrzeć na stronie Urzędu pod adresem: www.urpl.gov.pl.

Prezes Urzędu Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...............
=> www.urpl.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.