ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


DATUM - zmiany w wykazach od 1 marca wg projektu MZ
2015-02-20

DATUM na swojej stronie udostępnia opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych od 1 marca 2015 wg projektu Ministerstwa Zdrowia.
=> www.datum.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.