ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Sprawozdanie dla GIOŚ za II półrocze 2014 do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Wzór sprawozdania => www.gios.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.