ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa refundacyjna - tekst jednolity
2015-03-12

Na stronie dziennikustaw.gov.pl
opublikowano :
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Data ogłoszenia: 2015-03-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2015
Pozycja: 345
.........
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.