ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


APEL gorąca PROŚBA
2015-04-29

Szanowni Państwo,
Kierujemy prośbę o jednorazowe przekazanie Jednego Złotego tzw. "Wdowiego
Grosza" na Fundację Budowy Pomnika - Apteki Jana Pawła II w Rybnik i Obiektu
Służby Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele i Czciciele Papieża św. Jana Pawła II.
Jeden "wdowi grosz" (1 złoty, 1 euro, 1 dolar, 1 frank), ofiarowany przez
nas, a zebrany przez wolontariuszy naszych aptek, hurtowni farmaceutycznych,
producentów leków,a także wszystkich ludzi dobrej woli - i przekazany na
konto naszej Fundacji - pozwoli wspólnie wybudować żywy Pomnik - Aptekę św.
Jana Pawła II - jako Dar Narodu Polskiego i Ludzi Wielkiego Serca dla
Człowieka Wszech Czasów - Naszego Papieża.
Będzie to piękna wizytówka Wszystkich Pracowników Zawodu Farmaceutycznego i
Całej Służby Zdrowia w Polsce i na świecie.
Za każdą "cegiełkę", "kamyczek", "ziarnko piasku" złożone na ten cel -
składamy serdeczne Bóg zapłać! Zależy nam, aby jak najwięcej miłośników i
przyjaciół Naszego Papieża miało swój udział w budowie tego obiektu.
Fundacja Budowa Pomnika - Apteki im. Jana Pawła II w Rybniku
Bank Pekao SA Rybnik Nr rachunku: 20 1240 4357 1111 0000 5313 9245
REGON: 240364220
NIP: 642-318-16-50
KRS: 0000048029
Za trud i poświęcenie składamy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom -
najserdeczniejsze Bóg Zapłać!
Pamiętne słowa: Papieża Jana Pawła II "Nie lękajcie się! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi" unoszące się codziennie z kopuły
pomnika na falach eteru (radio, telewizja) w najdalsze zakątki świata i Jego
błogosławieństwo - jest szczególnie potrzebne w dzisiejszych czasach
wszystkim ludziom na świecie.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.