ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2015r - poz. 594
opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa dotyczy również suplementów diety (art.27),
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art.24)
i zakazie ich reklamowania (art.25),
wód mineralnych (art.33).

W załączniku:
Obwieszczenie pochodzące ze strony dziennikiustaw.gow.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.