ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2015r - poz. 581
ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ustawie są m.in. przepisy dotyczące osób ze szczególnymi uprawnieniami
(rozdział 3, od art.43 - str 80)
- inwalidów wojennych i wojskowych,honorowych krwiodawców itd., dokumentów uprawniających,
zakresu uprawnień do bezpłatnych leków.

W załączniku:
Obwieszczenie pochodzące ze strony dziennikustaw.gov.pl
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.