ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Fałszywe recepty
2015-05-28

W załączniku:
ze strony WIF Katowice - wzory fałszywych recept
na Tramal, Alpragen i Poltram.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.