ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Po co nam Biuletyn ?
2015-05-31

W ostatnich dniach wszyscy członkowie BOIA otrzymali kolejny numer Biuletynu BOIA.

Pomimo tego, że nie jest to pismo do czytania w celach relaksacyjnych,
jednak zachęcamy - nie traktujmy Biuletynu jak poczty z kolejną ulotką reklamową, której się nawet nie otwiera.

Biuletyn to wydawnictwo informacyjne.
Zawarte w nim treści są związane z naszą pracą i w jakimś momencie mogą się przydać.
Biuletynu nie trzeba - jeśli ktoś nie ma cierpliwości - czytać "od deski do deski". Warto jednak przynajmniej zorientować się, jakimi problemami zajmuje się nasza Izba, Naczelna Izba Aptekarska,
a także, jakie nowe przepisy weszły w życie.
I w razie potrzeby sięgnąć do nich.

Opinie i propozycje odnośnie naszego Biuletynu można zgłaszać w Biurze naszej Izby - najlepiej e - mail.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.