ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Farmakopea Polska X w siedzibie BOIA
2015-06-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nasza Izba zakupiła dwutomowy egzemplarz Farmakopei Polskiej X.
Jest ona dostępna do przeglądania na miejscu w siedzibie BOIA.
Zachęcamy członków naszej Izby, którzy nie mają dostępu do tego
wydania Farmakopei, a chcą z niego skorzystać - do wizyty w Izbie.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.