ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Wzór legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-06-02

W załączniku:
pochodzące ze strony http://dziennikustaw.gov.pl

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”,
Dziennik Ustaw z 2 czerwca 2015r, poz. 755.

W rozporządzeniu jest również wzór legitymacji
"Zasłużony Dawca Przeszczepu".
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.