ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


GIF - komunikat 5/2015 o przekazywaniu kopii odmowy realizacji zamówienia
2015-07-09

Data publikacji : 09.07.2015
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia

W związku z wejściem w życie w dniu 12 lipca 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015 r. poz. 788) oraz niektórych innych ustaw, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż od 12 lipca 2015 r., na podstawie art. 36z ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne mają obowiązek składania zamówień na zapotrzebowanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp, Rpz, Rpw oraz Lz, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. (...)
.........
Cały komunikat - w załączniku.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.