ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zgłaszanie braków w dostępności leków
2015-07-14

Na podstawie komunikatów
zamieszczonych wcześniej na naszej stronie 11 VI, 9 VII i 13 VII 2015r
podpowiadamy:

Z komunikatu GIF:

"(...) obowiązek przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne."

- czyli do GIF wysyłamy kopie odmowy realizacji zapotrzebowania na leki z wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępności
na formularzu -> www.gif.gov.pl/bip/formularze

a do WIF :

"Wszelkie braki w dostępności produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu."

- na odpowiednie adresy :

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
31–011 Kraków; Plac Szczepański 5
monitoring@wif.malopolska.pl

"w temacie wiadomości proszę wpisać – Braki leków, umożliwi to sprawny nadzór nad przesyłanymi informacjami" -> jest to fragment komunikatu
Małopolskiego WIF -
cały komunikat - w załączniku.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.