ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL
2015-09-08

Szanowni Państwo,

Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL - Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich w 1991 r.
W I, II, III i IV kadencji członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W latach 1991-1999 oraz 2003-2007 Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, a w latach 1999-2003 jej Wiceprezes.
W I i II kadencji Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Szkolenia Naczelnej Rady Aptekarskiej
W IV kadencji pełnił funkcję Koordynatora Departamentu Wykonywania Zawodu i Rejestru Farmaceutów Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10 września br. w Elblągu:
godz. 9.30 – wystawienie zamkniętej trumny w Kościele p.w. Świętej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13,
godz. 10.00 – msza św. żałobna w Kościele p.w. Świętej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13
godz. 11.00 – pogrzeb na cmentarzu komunalnym “Dębica” (nowa część cmentarza) przy ul. Łęczyckiej 39. Orszak żałobny uformuje się przy Nowej Kaplicy na ww. cmentarzu. Ponieważ msza żałobna odbędzie się w kościele parafialnym, w Kaplicy Cmentarnej nie będzie nabożeństwa żałobnego.
Miejsce pochówku ś.p. dr Stanisława Vogla - sektor E II 7, nr rzędu 18, nr grobu 2.

Kontakt telefoniczny do Córki P. Beaty Vogel-Kluge tel. 605 725 656; e-mail: bkpoczta@onet.pl

Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.