ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2015-09-24

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015.47
Ogłoszony: 2015-09-11

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.