ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Uprawnieni do otrzymywania bezpłatnych leków - nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
2015-10-26

W załączniku pochodzący ze strony ISAP:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 października 2015 r.
Poz. 1692
USTAWA z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowela wymienia wszystkich, którym "przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.