ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Bellergot, Milocardin - podlegają kontroli jak grupa IV-P
2015-11-03

W załączniku - komunikat GIF :

"KOMUNIKAT Nr 10/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Milocardin
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nadzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Milocardin, zawierającmi w swoim składzie
m.in. fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm.) - fenobarbital został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot i Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi."
............
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.