ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2015-11-10

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2015r poz.69

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy:
otrzymywane z hurtowni kopie odmowy realizacji zamówień na produkty lecznicze zamieszczone w tym wykazie, należy zgłaszać do GIF.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.