ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - w sprawie wipisywania recept przez pielęgniarki i położne
2015-11-11

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się:

11.11.2015
Informacja na temat kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept
---
Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wprowadzone, aby usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycznia 2016 r. Nie są jednak obowiązkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej.(...)
..............
Cała informacja znajduje się na stronie => www.mz.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.