ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowe sympozjum szkoleniowe w systemie e-dukacja
2015-11-14

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępnione zostało nowe szkolenie:
„Nowa postać farmaceutyczna bromku tiotropium do leczenia wziewnego pacjentów z POChP"
Szkolenie dostępne jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich" i certyfikowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
(BW)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.