ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie w sprawie N, P i R - tekst jednolity
2015-11-18

W załączniku:
pochodzący ze strony dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2015 r.
Poz. 1889
OBWIESZCZENIE ministra zdrowia
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.