ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Leki dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-12-11

W Dzienniku Ustaw z 10 grudnia 2015r poz.2098
opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu leków
dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

warto zwrócić uwagę na podane przy wymienionych lekach
numery EAN.

W/w Dziennik Ustaw pochodzący ze strony http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015
znajduje się w załączniku.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.