ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen
2015-12-17

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2015r poz.2121
ogłoszono rozporządzenie Ministra Rozwoju
w sprawie uwidaczniania cen.

Fragmenty:

§ 7. Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:
(...)
4) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.3)).
(...)
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

( Art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne:
produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;)

Rozporządzenie pochodzące ze strony ISAP - w załączniku.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.