ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zmiana ryczałtu za leki recepturowe od 1 stycznia 2016r
2015-12-29

Ze strony NIA:

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia
od 1 stycznia 2016 roku.

Aktualności, 23 grudnia 2015

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 1.850,00 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385), uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosić będzie:
9,30 zł
(podstawa prawna- art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków).
.......
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.