ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Zaproszenie na Mszę św. - Katowice - 2016-01-14
2016-01-05

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w imieniu o.dra Jana Pietryji, gwardiana klasztoru oo.Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz osoby związane z naukową i zawodem, na coroczną Adorację Bożej Dzieciny w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach w dniu 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 18.00.
Proszę, aby nasze środowisko było jak najliczniej reprezentowane. Zanieśmy wspólnie nasze intencje i modlitwy o dobrą pomyślność naszego zawodu, błogosławionej pracy dla dobra pacjentów, za nas samych i naszych bliskich. Te niezwykle serdeczne, ciepłe i pełne uroku spotkania stały się już tradycją. Chciejmy ją utrzymywać i pogłębiać.
Piotr Klima, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
kom. 501 088 491
e-mail: klimafarm@wp.pl
(BW)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.