ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
2016-01-05

W załączniku przesyłamy KOMUNIKAT Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przesyłania przez apteki danych dotyczących strat spowodowanych obniżeniem cen leków refundowanych.
Proszę o przesyłanie samej kwoty straty. Informację tą prosimy przesyłać na adres naszej Izby: izbabesk@bb.onet.pl do dnia 11 stycznia 2016r.
(BW)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.