ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


MZ - komunikat w sprawie recept od 1 stycznia
2016-01-06

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, oraz kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego,

informuję, że dane te mogą być umieszczane na receptach w sposób fakultatywny do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, z późn. zm.).
................
Cały komunikat w załączniku.

W sprawie recept, które mogą wypisywać pielęgniarki i położne - komunikat na naszej stronie w dniu 26.11.2015.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.