ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2016-01-12

W załączniku:
pochodzący ze strony ISAP
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z 5 stycznia 2016r poz.2

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.