ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane do NFZ - nowela
2016-01-17

W załączniku:

Dziennik Ustaw z 8 stycznia 2016r poz.31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016r
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja zawiera również trzy załączniki:
nr 1. Budowa komunikatu elektronicznego,
nr 2. Wzór zestawienia zbiorczego recept na leki (...),
nr 3. Wzór komunikatu elektronicznego zawierający uzgodnione zestawienie zbiorcze.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.