ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Śląski Oddz.NFZ - o zmianie budowy komunikatu elektronicznego
2016-01-17

Komunikat Śląskiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 6/2016
dla aptek i dostawców oprogramowania wykorzystywanego w aptekach
w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki
oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31).
Prosimy o zapoznanie się z nową wersją komunikatu LEK (wersja 2.2), stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
W związku ze zmianą budowy komunikatu zachodzi konieczność dostosowania oprogramowania aptecznego do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.
............
Wymienione rozporządzenie jest w naszym komunikacie poniżej.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.