ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej
2016-01-24

W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2016r w poz.65
ukazała się ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

=> isap.sejm.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.