ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
2016-02-01

Na VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy
30 stycznia 2016r w Jachrance
wybrano nowego
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej -
mgr farm. Elżbietę Piotrowską–Rutkowską
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.