ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2016-02-02

Ze strony NIA:

Aktualności, 2 lutego 2016

INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na tronie internetowej http://europa.eu/youreurope/citizens (dostępne w języku polskim - odpowiednia zakładka).

Do wniosku należy załączyć skany następujących dokumentów:

Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Dyplomu ukończenia studiów
Zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE
Prawa wykonywania zawodu
Zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
W przypadku praw nabytych świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004r.)

Do wniosku nie należy dołączać skanu części B dyplomu!!!

Zaświadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych zasadach. Z każde zaświadczenie NRA pobierze opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 55,50 PLN. Opłatę tę należy wpłacić na konto NIA przed wydaniem zaświadczeń wymienionych w pkt. 3 i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE

Całość → menu główne (lewa strona) → Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej.
(J.Ł.)
................
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.