ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za II półrocze do 15 marca
2016-03-01

Przypominamy (informacje ze strony GIOŚ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Sprawozdania mogą być przekazywane w formie: pisemnej, na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Informacja oraz wzór formularza => www.gios.gov.pl

-> gospodarka odpadami -> sprawozdanie obowiązujące od I półrocza 2009 -> zbierający zużyty sprzęt -> pobierz sprawozdanie
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.