ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 5 marca 2016r
2016-03-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 5 marca 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.