ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
2016-04-25

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano
projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl

Komunikat MZ:
Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2016 r.

W wyniku prac nad XXVII obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków, w tym o:
objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej – 119 wniosków;
przedłużenie decyzji o objęciu refundacją – 324 wniosków;
podwyższenie urzędowej ceny zbytu – 3 wnioski;
obniżenie urzędowej ceny zbytu – 46 wniosków;
skrócenie obowiązywania decyzji – 6 wniosków;

W porównaniu do XXVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2016 r., projekt XXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ
1) Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144692 i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144609, zostały objęte refundacją z poziomem odpłatności dla pacjentów: 30% do wysokości limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 maja 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 230 produktów zawierających 63 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 492,37 zł do 1 gr.

4) Zgodnie z projektem XXVII obwieszczenia, w porównaniu do XXVI obwieszczenia:
dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr;
dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł;
dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr;
dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 r., refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.; kod EAN: 5909991004545. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

2) Dla 19 leków zawierających 9 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 2301,84 zł do 5 gr.

3) W związku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
odmową refundacji na kolejny okres,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 14 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
..........
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.