ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności
2016-05-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 5 maja 2016 r.:
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.