ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Opublikowano ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla pacjentów po ukończeniu 75r.ż.
2016-05-13

12 maja opublikowano:

Ustawę z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz.652

=> ://dziennikustaw.gov.pl

Zmiany dotyczą bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów po ukończeniu 75 roku życia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 4 pkt 1, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.